EMDR therapie

EMDR therapie - traumaverwerking

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Het is een therapeutische techniek ontwikkeld door Francine Shapiro, een Amerikaanse psychologe. Die ontdekte dat het heen en weer bewegen van de ogen van de ene zijde naar de andere terwijl je aan iets denkt dat negatieve emoties oproept, de emotionaliteit doet dalen. Ze heeft deze bevindingen uitgewerkt tot de EMDR techniek. Het is een methode die kan helpen bij de behandeling van verschillende psychische problemen, vooral toegepast bij behandeling van trauma’s en fobieën. Het is een ondertussen goed onderzochte methode.

EMDR stelt de therapeut in staat om bij de cliënt negatieve ervaringen te laten verwerken waardoor spanning en emotionele vervlakking afneemt: verwerking.

Negatieve opvattingen maken plaats voor positieve: cognitieve herstructurering

Door een juiste toepassing neemt het aantal positieve ervaringen toe: zelfvertrouwen stijgt.

En zorgt voor significante afname van de symptomen.

Wil je meer info over deze therapie neem contact op.