Psychologie

Op deze pagina kan je meer lezen over Psychologie onderwerpen.


Zelfkennis het begin van alle wijsheid

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid” is een alom gekende eeuwenoude uitspraak
van de Griekse filosoof Socrates. Het aforisme ‘ken uzelf’ leek zijn leidmotief bij de
benadering van kennis over de werkelijkheid. “Hoe kan iemand iets kennen als hij
zichzelf niet kent?” aldus Socrates. Ondanks dat zijn uitspraak alom gekend is, zijn er
heel wat mensen voor wie deze uitspraak iets vaags blijft of iets te zijn wat men niet
echt toepast in het leven. Maar is dat een probleem? Is het nodig dat we zelfkennis
hebben en verwerven? Moeten we meer zelfkennis hebben om de wereld beter te
kunnen begrijpen zoals Socrates stelde?
Zelf merk ik op in het dagelijkse leven en in de psychotherapeutische praktijk dat een
gebrek aan zelfkennis bron kan zijn van lijden en onwel bevinden in mensen hun
leven. Men ontbreekt een stevig fundament waarop men steeds weer kan terugvallen.

Een belangrijke rode draad binnen de psychotherapie is het bevorderen van zelfkennis.

Toen is me verdiepte in het thema zelfkennis voor mijn afstudeerscriptie als psychotherapeut, had ik het niet verwacht om geen goede definitie te vinden binnen de psychologie voor zelfkennis. De literatuur rond zelfkennis bevindt zich dan ook overwegend in het domein van de filosofie en minder in dat van de psychologie.


In de scriptie ging ik dieper in op enkele vragen rond zelfkennis.
Ten eerste: Wat is zelfkennis?
Ten tweede: Hoe kunnen we (meer) zelfkennis verwerven?
En ten derde: Wat is het nut van zelfkennis?
Uiteraard overlappen de antwoorden op de drie vragen elkaar enigszins. Om de boodschap duidelijk te brengen gebruik ik doorheen de tekst ‘de zelfkennis gereedschapskoffer’ als metafoor om de drie onderzochte vragen te helpen beantwoorden. Vandaar ook de betreffende afbeelding op de poster horende bij de scriptie-presentatie. Eveneens formuleer ik een definitie voor Zelfkennis gedestilleerd uit de literatuur, de gesprekken met mensen in de psychotherapeutische praktijk en mijn eigen persoonlijke beleving.

Je kan deze scriptie-tekst volledig en gratis ontvangen als PDF download via onderstaande knop.