Voor Wie?

Wie kan er terecht bij Psych & Heal?

1 Psychotherapie

Voor eénieder die behoefte heeft aan gesprekstherapie, psychotherapie of psychologische begeleiding bij psycho-emotionele problemen.

Denk hierbij aan psychotrauma, het verwerken van ernstige gebeurtenissen die men meemaakte, depressie, emotionele problemen, verdriet, angsten, vragen in verband met persoonlijke ontwikkeling, zingeving, zelfbeeld, zelfexpressie, eetstoornissen, piekeren, stress, overmatig zorgen maken, zich onzeker voelen…

Meer info.

Doelgroep: Kinderen, Jongeren, Volwassenen, Ouderen

Tarief per sessie*

70 euro

2 Relatietherapie

Voor begeleiding bij relatieproblemen, communicatieproblemen, problemen met de seksualiteit, voor koppels of relaties tussen dierbaren.

Ook wanneer er heel wat goed loopt in je leven kunnen relatieproblemen werkelijk geluk in de weg staan. Zoals misverstanden, conflicten, verstoorde communicatie, vertrouwensbreuk, verstoorde intimiteit tussen jou en je partner.

Subtiele patronen kunnen je geluk als koppel jarenlang hinderen...

Meer info.

Doelgroep: Jongvolwassenen, Volwassenen, Ouderen

Tarief per sessie*

koppel : 85 euro

3 Healing

Voor eénieder die behoefte heeft aan healing, helende handen, aanleren van zelfhealing.

Healing is een zachte, niet-invasieve behandeling via de subtiele energie die het lichaam omringt en bevat. Healing kan ondersteunend werken zowel bij fysieke klachten als bij emotionele verwerking.

Meer info.

Doelgroep: Alle leeftijden van baby tot 100+

Tarief per sessie*

70 euro

4 Psych & Heal therapie

Voor eénieder die te maken heeft met chronische ziekte, pijn of stressklachten én die open staat voor het aanvullen van zijn ziekte of klachtenbehandeling vanuit de subtiele gebieden van emoties, psychologie en energetische healing.

Ondertussen wordt duidelijk dat lichamelijke gezondheid sterk samenhangt met emotionele en psychologische gezondheid.

Bij Psych & Heal en in het bijzonder in de Psych & Heal therapie zetten we maximaal in op het herstellen van je psychologische, emotionele en energetische gezondheid.

=> Deze therapie is van toepassing als je (terug) gezonder wil worden, minder pijn ervaren en voor meer persoonlijk welbevinden.

=> Deze therapie kan toegepast worden bij (chronische) ziekte, (chronische) pijn, (chronische) stressklachten of voor emotionele healing.

=> deze Psych & Heal therapie is een aanvulling op je medische behandeling, omdat medische behandelingen louter op je fysieke lichaam ingrijpen.

=> Genees nu ook je “software” en geef een boost aan je gezondheid en welzijn.

Meer info.

Doelgroep: Jongvolwassenen, Volwassenen, Ouderen

Tarief per sessie*

70 euro

5 Creatieve therapie

Creatieve therapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van creatieve expressie.

Creatieve therapie; denk dan aan therapie waar de psychotherapeut de cliënt begeleidt of samenwerkt aan een creatieve opdracht of een creatief werk met verf, klei, mixed media, stiften, collage, enzovoort rond thema’s zoals:

· angsten, onverwerkte emoties

· onverwerkte gebeurtenissen (trauma)

· gedragsproblemen

· zelfcontrole (bij heftige emoties)

· eetstoornissen

· Anorexia Nervosa.

· Boulimia Nervosa.

· Binge Eating Disorder (eetbuistoornis)

· voedingsstoornis

· zelfbeeld / verstoord zelfbeeld

· zelfwaardering / eigenwaarde

· zelf-expressie

· persoonlijke ontwikkeling

· toekomstbeeld

· zingeving

Meer info.

Doelgroep: Kinderen, Jongeren, Volwassenen, Ouderen

Tarief per sessie*

individueel: 70 euro

6 EMDR therapie

EMDR is een therapeutische techniek vooral toegepast bij behandeling van trauma’s en fobieën.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Het is een therapeutische techniek ontwikkeld door Francine Shapiro, een Amerikaanse psychologe. Die ontdekte dat het heen en weer bewegen van de ogen van de ene zijde naar de andere terwijl je aan iets denkt dat negatieve emoties oproept, de emotionaliteit doet dalen. Ze heeft deze bevindingen uitgewerkt tot de EMDR techniek. Het is een methode die kan helpen bij de behandeling van verschillende psychische problemen, vooral toegepast bij behandeling van trauma’s en fobieën. Het is een ondertussen goed onderzochte methode.

EMDR stelt de therapeut in staat om bij de cliënt negatieve ervaringen te laten verwerken waardoor spanning en emotionele vervlakking afneemt: verwerking.

Negatieve opvattingen maken plaats voor positieve: cognitieve herstructurering

Door een juiste toepassing neemt het aantal positieve ervaringen toe: zelfvertrouwen stijgt.

En zorgt voor significante afname van de symptomen.

Wil je meer info over deze therapie neem contact op.

Tarief per sessie*

individueel: 70 euro

*Er zijn gedeeltelijke terugbetalingen per sessie voor leden van alle Vlaamse mutualiteiten.

Betalen mogelijk via Bank-App, Cash of Bankkaart

Geef een reactie