Relatietherapie


Relatietherapie voor koppels en relaties tussen dierbaren.

Ook wanneer er heel wat goed loopt in je leven kunnen relatieproblemen werkelijk geluk in de weg staan. Zoals misverstanden, conflicten, verstoorde communicatie, vertrouwensbreuk, verstoorde intimiteit tussen jou en je partner.

Subtiele patronen kunnen je geluk als koppel jarenlang hinderen. Patronen zoals kiezen voor je partner maar niet echt voor jezelf. Jezelf niet durven uiten zoals je werkelijk bent ten opzichte van je partner, door angsten of aangeleerde gewoonten en principes. Praten tegen elkaar maar niet met elkaar. Seksualiteit die toch niet langer is zoals jullie het willen. De diepe verbondenheid in de communicatie en de seks ontbreekt. Verschillende noden en wensen op vlak van huishouden, vrijetijdsbesteding, geld, opvoeden van de kinderen en pluskinderen, enzovoort. Door verschillende achtergronden/opvoeding staan jullie anders in de relatie...

Relatietherapie kan uitgebreid worden naar gezinstherapie en bij relatieproblemen tussen gezinsleden of familieleden.

Relatietherapie kan eveneens toegepast worden bij relatieproblemen tussen dierbaren.

Meer info.