Vraag en Antwoord

Op deze pagina vind je een aantal ‘veel gestelde vragen’ met antwoord, deze lijst wordt mettertijd aangevuld. Stel je vraag via info@psych-heal.com of via het contactformulier.

Hoe verloopt de Psych & Heal therapie?

In de Psych & heal therapie worden alle aspecten behandelt die voor jou relevant zijn. Dit wil zeggen: alle verstoringen op vlak van emoties, energetisch lichaam, psychologie, belangrijke relatie(s) in je leven, situaties en verwerken van gebeurtenissen, worden geëvalueerd en behandelt.

=> Wanneer je in al deze aspecten terug gezond wordt dan kan lichamelijke gezondheid volgen.

In deze therapie ga ik samen met jou

  • je onevenwichten in kaart brengen op vlak van lichamelijke klachten zoals pijn of ziekte, stressklachten, psychologie, emotionele aspecten, eventueel situaties en relaties die relevant zijn worden meegenomen en de impact ervan op je energie en je lichaam. de daaropvolgende sessies bestaan uit:
  • lichaamsgerichte therapie – de connectie lichaam en geest wordt benut voor herstel (mind-body therapie)
  • ‘activeren’ van healing: meer leren over healing en hoe je je zelfgenezend vermogen aan het werk kan zetten.
  • je energie transformeren – je ontvangt onder andere healings met behulp van handoplegging
  • je energie transformeren – via je bewustzijn, bewust worden en tot inzichten komen
  • emotionele blokkades verwijderen (emotionele healing)
  • tot meer healing komen en tussentijds evalueren
  • jou zelfhealing versterken zodat je deze telkens kan gaan toepassen wanneer nodig

Bovenstaande volgorde is niet strikt en wordt aangepast aan jou behoefte.

Wat mag je verwachten van de Psych & Heal therapie?

=> Een sterke begeleiding in je diepgaande helingsproces.

=> Meer herstel van ziekte en pijn

=> Diepere emotionele en energetische oorzaken van je klachten worden aangepakt

=> Dus geen symptoombestrijding, maar een langdurig resultaat.

=> Meer inzicht in je zelfgenezende vermogen en mogelijkheden.

=> Je zal weten hoe je met zelfhealing aan de slag kan gaan.

Het wordt je aanbevolen om de Psych & Heal therapie in ‘traject’ te volgen. Dit om meer resultaat te behalen uit de therapie. Het Psych & Heal traject bestaat uit 8 uitgebreide sessies van 1,5 uur. Psych & Heal therapie kan ook per losse consultaties van 1 uur of 1,5 uur (uitgebreide sessie) naar keuze.

Wens je liever meteen energetische healing te ondergaan met behulp van handoplegging boek dan de afspraak ‘Healing’. We gaan meteen aan het healen na een kort voorgesprek van 10 minuutjes.

Lees ook hieronder: Psych & Heal therapie – veelgestelde vragen

Ik heb veel pijn. Ik vrees dat de Psych & Heal therapie te moeilijk is voor mij?

Wanneer er veel lijden is dan kunnen de eerste sessies bestaan uit het ondergaan van energetische healing met handoplegging. De pijnlijke plaatsen zijn soms overgevoelig en aanraking is te pijnlijk. De handoplegging is een zeer subtiel aanraken van het lichaam, er wordt geen druk gezet. Bij pijn kunnen de handen op niet pijnlijke plaatsen van het lichaam worden gelegd of er kan gewerkt worden met helende handen in de aura, het energieveld rond het lichaam. De effecten zijn dezelfde. De gesprektstherapie – inzichtstherapie wordt beperkt, zoals men aankan. Mocht je je niet kunnen verplaatsen dan is therapie aan huis mogelijk. je kan ook opteren voor het boek van ‘Healing’ sessies in plaats van Psych & Heal therapie sessies.

Psych & Heal therapie: Psychologie vind ik moeilijk, ik vrees dat dat niet lukt.

Wat betreft psychologie of het emotionele wordt je eveneens stap voor stap begeleid in de aspecten die voor jou ‘heling’ relevant zijn.

Wat is Healing?

Foto door Anete Lusina op Pexels.com

Met healing gaan we onze energie en daarbij ons energetisch lichaam terug op orde zetten. Om het beter te begrijpen kunnen we met behulp van termen uit de computerwereld zeggen dat we met healing onze software gaan resetten of ‘rebooten’. Ons fysieke lichaam is dan onze ‘hardware’.

Uit ervaring met computers weten we dat wanneer er ‘bugs’ zitten in de software die computer en dat computerprogramma helemaal niet doet wat het zou moeten doen.

Op diezelfde manier kan je begrijpen hoe onze verstoorde subtiele energie ervoor kan zorgen dat ons lichaam niet meer goed functioneert of zelfs ziek wordt of pijn lijdt. Ons energetisch lichaam is de blauwdruk van onze fysiek en dus van onze lichamelijke gezondheid.

“Healing is het resetten van je lichamelijke en geestelijke energie

Bij pijn of ziekte bestaan er gelukkig heel wat medicijnen of medische behandelingen die ingrijpen op ons fysieke lichaam (hardware) om ons terug beter te maken. Jammer genoeg zijn de huidige klassieke behandelingen voor sommige klachten niet voldoende of beter gezegd zien we dat deze medische toepassingen ook hun grenzen hebben. Men is dan ook haast uitsluitend gericht op de hardware.

Met healing grijpen we de kans om genezing te gaan bevorderen via je energetische lichaam in plaats van via je fysieke lichaam. We gebruiken dat deel van ons ‘zijn’, onze energie dus om op in te grijpen. Dit kan uiteraard geen medische behandelingen vervangen! maar is een belangrijke aanvulling voor je herstel en algemeen welbevinden. Healing wordt soms ook energetische geneeskunde genoemd. In bepaalde Oosterse (energetische) geneeswijzen benoemt men onze energie als ‘life-force-energy’, als levensenergie of als Qi.

Healing – Hoe kan dat?

Je kan bij klachten kiezen om healing te ondergaan bij een healer. Vaak wordt er gewerkt met energetische heling via handoplegging. De handen zijn het ideale instrument om energetische frequenties te kunnen waarnemen maar ook te kunnen beïnvloeden of transformeren.

Dat gaan we bij healing doen: de energie zit in een bepaalde vorm bij je en die vorm gaan we trans-form-eren naar een geheelde vorm of we halen de verstoringen, de bugs uit je software.

Je kan ook ingrijpen op je energetische systeem via de psycho-energie. Meer specifiek via je bewustzijn met daarbij het bewust zijn van je lichaam (waarbij ook je pijn en lijden) maar ook van je emoties (psycho-emotioneel). Emoties kunnen we gebruiken om je energie weer op orde te krijgen. Emotie betekent letterlijk energie in motie of energie in beweging. Emoties kan je zien als de koppeling tussen je lichaam van vlees en bloed en je niet-fysieke lichaam of je energetische blauwdruk. Dit kan onder begeleiding bij een healer / psychotherapeut, of via zelfhealing.

Voor wie zijn behandelingen met Healing bedoeld?

Ten eerste voor mensen die te maken hebben met ernstige ziekte, chronische klachten, pijnklachten of stressklachten.

Energetische therapie kan ook bij emotionele problemen of emotioneel trauma aangewend worden.

Energetische healing kan tevens meer ‘acuut’ toegepast worden, denk aan healing na een ongeluk waarbij je breuken of spierschade opliep. De healing helpt het lichamelijke herstel versnellen of complicaties tijdens het genezingsproces voorkomen.

Je kan energetische healing en energetische therapie eveneens aanwenden ter preventie van klachten en het behouden van emotioneel en lichamelijk evenwicht.

Moet ik me voorbereiden op een eerste sessie bij Psych & Heal?

In principe hoeft u zich niet voor te bereiden. Je komt gewoon zoals je bent. Wanneer je aanmeldt voor healing dan draag je liefst makkelijk zittende kleding.

Moet ik gaan liggen voor een healing?

Voor een healing met helende handen wordt je vaak uitgenodigd om op de behandeltafel plaats te nemen. Dit kan zittend of liggend zijn, dat is afhankelijk van je lichamelijke klacht of van je hulpvraag waarop de Healing wordt afgestemd. Soms wordt healing ook rechtstaand toegepast of zittend op een stoel.

Is healing een soort van massage?

Neen bij healing wordt geen druk uitgeoefend op het lichaam; het is een subtiel aanraken van het lichaam (op de kleding) zonder druk uit te oefenen.

Hoe moet ik me kleden voor een healing?

Draag bij voorkeur makkelijk zittende kledij. Bij bijvoorbeeld Healing met handoplegging wordt de handoplegging toegepast op de kleding. Het is een subtiel aanraken van het lichaam op de kleding of soms ook het net niet aanraken van het lichaam, er wordt met de handen gewerkt in de energie of de aura rond het lichaam.

Wat is creatieve therapie?

Creatieve therapie; denk dan aan therapie waar de psychotherapeut de cliënt begeleidt of samenwerkt aan een creatieve opdracht of een creatief werk met verf, klei, mixed media, stiften, collage, enzovoort rond thema’s zoals:

·  angsten, onverwerkte emoties

·  onverwerkte gebeurtenissen (trauma)

·  gedragsproblemen

·  zelfcontrole (bij heftige emoties)

·  eetstoornissen

·  Anorexia Nervosa.

·  Boulimia Nervosa.

·  Binge Eating Disorder (eetbuistoornis)

·  voedingsstoornis

·  zelfbeeld / verstoord zelfbeeld

·  zelfwaardering / eigenwaarde

·  zelf-expressie

·  persoonlijke ontwikkeling

·  toekomstbeeld

·  zingeving

Creatieve therapie wordt ingezet waar het bij gesprekstherapie te veel leidt naar rationaliseren en intellectualiseren of met andere woorden: te veel denken en te weinig voelen en ervaren van wat er in zich omgaat. Door te werken met klei, verf, mixed media, kleur, collage enzovoort kan de cliënt weg van zijn denken en het verwoorden ervan, naar meer voelen en ervaren. Het lichaam wordt ingezet om wat men voelt om te zetten in vorm, kleur, compositie enzovoort. Creëren heeft in die zin iets universeels en helpt om het onderbewuste een taal te geven.

Het is dus een aanvulling op onze woorden en taal, om inzichten te krijgen in innerlijke processen en voor de verwerking ervan. Waar praten te moeilijk is of niet volstaat of waar andere therapieën falen.

Creatieve therapie wordt vooral ingezet bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen maar ook volwassenen zijn soms gebaat bij het wegkunnen van taal en zo tot uitdrukking te komen van lijden of zorgen. Dit alles onder begeleiding van de psychotherapeut.

Wil je meer info over deze therapie neem contact op.